Kronerulling

Vi ønsker kultur og underholdning velkommen. Hos oss kan du på en profesjonell måte opptre på en scene og formidle din stream på ønskede kanaler du selv gjør avtale med.

Mot dette viser vi våre samarbeideres logoer.

Vi oppretter egen vipps konto for hvert event å gjør daglige rapportertinger og avregninger. (- vipps sitt gebyr).

Fordeling gjøres slik:

Artist 50%
Lokasjon 15%
Teknisk Leverandør 15%
Arbeidende Crew 20%

Et slikt samarbeid gir en mulighet for både å få folk ut i jobb å samtidig en god promotering for en selv.

TILLEGG

Ønsker du lyd og eller bildeopptak i HD kan dette kjøpes ved siden av. Vi har opptaksutstyr ved siden av som gir deg lyd og bilde uten logo etc til fritt bruk.

Video for egenbruk og bruk på sosiale medier o.l = 1.900,- eks mva pr opptakstime.